دلتنگم

تازگیا، دلم که از دنیا میگیره و یه دنیا که دلتنگ میشم، گوشیمو

بر میدارم و روی تخت دراز میکشم و به موبایلی که سالهاست

خاموشه مسج میزنم با  اینکه میدونم صاحبش دیگه نیست،

میدونم خط خاموشه و حتی در پاسخ پیغام دلیوری رو

هم نمیگیرم...

پ ن:

و چقدر درد دارد

که من به جستجویت هستم

در کوچه های شهری که

تو در آن زندگی نمیکنی

/ 0 نظر / 11 بازدید